Over Laren & Oranje

Op 23 september 1936 werd in Laren de vereniging Laren en Oranje opgericht. Het doel van de vereniging was van algemeen karakter. Het organiseren van evenementen in het belang van de Larense gemeenschap. Wat doet Laren en Oranje nu?

Wat doet Laren en Oranje nu?
Op dit moment hebben wij als Laren en Oranje nog steeds datzelfde doel. Daarom organiseren wij evenementen voor jong en oud:

Toneelmiddag en avond in januari
Palmpasenoptocht
Koningsdag met spelletjes, vrijmarkt en fietstocht
Herdenking 4 mei
Seniorenreisje in juni
Evenementen bij een speciale gelegenheid, zoals 75 jaar bevrijding etc.

Vrijwilligers:
De Oranjevereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit een enthousiaste groep vrijwilligers.
Gelukkig zijn er ook altijd veel mensen die graag komen helpen bij onze evenementen. We zijn dan ook erg blij dat wij samen met de vrijwilligers deze evenementen voor u kunnen organiseren. Zo houden we het voor iedereen ook toegankelijk. Wilt u ons ook helpen? Meld u dan aan onder het kopje vrijwilliger

Leden:
Laren en Oranje kan echter niet bestaan zonder haar leden. Veel mensen zijn al lid. Hiervoor onze hartelijke dank! Uw bijdragen maken het mogelijk dat elk jaar in Laren de traditie kan worden voortgezet. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van Koningsdag.

Lidmaatschap:
Bent u nog geen lid? We kunnen elke hulp gebruiken! Wordt ook lid van Laren en Oranje. Voor het jaarlijkse bedrag van € 7,50 euro bent u al Lid. Om lid te worden kunt u onderstaand contactformulier invullen of een mail sturen naar: info@larenenoranje.nl
We hopen u snel op één van onze evenementen te zien!

Bestuur Laren en Oranje